De Werkorganisatie Druten Wijchen is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Druten en Wijchen. Sinds 2018 trekken wij samen op om de uitdagingen in ons gebied aan te pakken. Zo willen we het wonen, werken en ondernemen voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in de gemeenten Druten en Wijchen zo prettig mogelijk maken. Nu én in de toekomst.

Onze dienstverlening

Al onze medewerkers zijn in dienst van de werkorganisatie Druten Wijchen. Vandaaruit werken ze voor beide gemeenten. De WDW houdt zich bezig met onder andere burgerzaken, veiligheid, economische zaken, werkgelegenheid, zorg, integratie, onderwijs, volkshuisvesting, milieubeheer, cultuur en sport. Als organisatie staan we midden in de samenleving. We hebben intensief contact met inwoners, ondernemers en instellingen. 

Werken bij de WDW 

De WDW biedt veel kansen voor vakbekwame, bevlogen medewerkers. Zij werken voor twee gemeenten tegelijkertijd, met ieder hun eigen bestuur, gemeenteraad en ambities. Om dat in goede banen te leiden, werken we met zelforganiserende teams. In onze organisatie telt iedereen mee, ongeacht achtergrond, leeftijd, opleiding en werkervaring. We geloven sterk dat een medewerker gelukkiger is als hij zijn talent kan ontwikkelen. Dat verhoogt de persoonlijke motivatie en de productiviteit van de organisatie. 

Onze domeinen 

De werkorganisatie Druten Wijchen bestaat uit vijf domeinen: Bestuur Strategie en Projecten, Bedrijfsvoering, Fysieke leefomgeving, Publiekszaken en Sociale leefomgeving. Binnen deze domeinen werken we met zelforganiserende teams. 

Onze missie 

Het wonen, werken en ondernemen voor de inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties in de gemeenten Druten en Wijchen zo prettig mogelijk maken. 
Onze visie
Inwoners, ondernemers en instellingen komen zelf met plannen en ideeën. Wij trekken samen op met onze partners in de samenleving. Onze medewerkers werken graag voor ons. Wij adviseren en helpen de gemeenteraden en colleges van B&W.

Onze kernwaarden 
•    Optimistisch
•    Verbindend
•    Ondernemend
•    Open

Meer weten over werken bij de WDW? Neem gerust contact op.

Documenten

De tekst over de gemeenschappelijke regeling vindt u op overheid.nl.

Directiestatuut PDF
Reglement van Orde