Lees pagina voor

Privacyverklaring

U heeft er recht op dat de Werkorganisatie Druten Wijchen zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dat is vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (en met ingang van 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming) en andere specifieke wetgeving, zoals de Wet Basisregistratie Personen, de Telecommunicatiewet en de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.

Als u gebruik maakt van diensten of producten van de gemeente, hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op deze website, of telefonisch. Denk aan:

Waarom is dat nodig?

De gemeente heeft persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

Er zijn ook bijzondere persoonsgegevens die door de wet extra bescherming krijgen vanwege een grote mogelijkheid op inbreuk op iemands privacy. Bijzondere persoonsgegevens zijn informatie over: godsdienst, politieke voorkeur, seksuele geaardheid, gezondheid, strafrechtelijk verleden en ras. Werkorganisatie Druten Wijchen verwerkt alleen dergelijke gegevens als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.

Hoe lang we gegevens bewaren

Werkorganisatie Druten Wijchen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In een aantal gevallen worden uw gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet.

Delen met anderen

Werkorganisatie Druten Wijchen zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Werkorganisatie Druten Wijchen blijft namelijk verantwoordelijk voor deze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Kinderen

Werkorganisatie Druten Wijchen heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Onze website kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat hun persoonsgegevens verzameld worden zonder uw toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de Functionaris Gegevensbescherming van de Werkorganisatie Druten Wijchen via het algemene nummer 088 432 70 00 of via info@druten.nl.

Beveiliging

Werkorganisatie Druten Wijchen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn? Denkt u dat wij zonder toestemming persoonsgegevens van een minderjarige hebben gebruikt? Of heeft u aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via 088 432 70 00 of via info@druten.nl.

Meer informatie

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door de Werkorganisatie Druten Wijchen kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de Werkorganisatie Druten Wijchen via 088 432 70 00 of via info@druten.nl.

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen (Deze link gaat naar een externe website).

Uw websitebezoek

Werkorganisatie Druten Wijchen gebruikt technische cookies, functionele cookies en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Met cookies worden daarnaast uw surfgedrag en voorkeuren bijgehouden. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening aan u verbeteren. Toch kunt u ervoor kiezen om zich af te melden voor de cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Veilig mailen met Zivver

Wij gebruiken Zivver gebruiken om vertrouwelijke informatie veilig te versturen. Hierdoor wordt gevoelige informatie met moderne beveiliging verstuurd en kan niemand anders dan u de inhoud van de e-mail lezen.

Hoe opent u een bericht dat via Zivver is verstuurd?

Hebt u een e-mail ontvangen van naam organisatie via Zivver? Dan opent u dit bericht door op de blauwe balk met de tekst ‘Open bericht’ te klikken. U wordt dan automatisch doorgestuurd naar de beveiligde omgeving van Zivver. Hier moet u een sms-code of toegangscode invoeren.

U heeft een bericht ontvangen dat is beveiligd met een sms-code. Klik op ‘Open bericht’ en daarna op ‘Stuur mij de code’. Vul dan de code in die u op uw telefoon ontvangt. Nu kunt u het bericht lezen. Voor meer informatie, lees Zivver bericht openen met sms code (Deze link gaat naar een externe website)

U heeft een bericht ontvangen dat is beveiligd met een toegangscode. De afzender heeft deze toegangscode via de post, telefonisch of persoonlijk aan u doorgegeven. Klik op ‘Open bericht’ en vul deze toegangscode in. Nu kunt u het bericht lezen. Heeft u geen toegangscode ontvangen? Neem dan contact op met de afzender. Voor meer informatie, lees Zivver bericht openen met toegangscode (Deze link gaat naar een externe website)

U heeft een bericht ontvangen dat is beveiligd met een verificatiemail. Klik op ‘Open bericht’ en vul de toegangscode uit de verificatiemail in. Nu kunt u het bericht lezen. Heeft u geen mail ontvangen? Neem dan contact op met de afzender. Voor meer informatie, lees Zivver bericht openen met verificatiemail (Deze link gaat naar een externe website)

Wilt u reageren op een e-mailbericht dat via Zivver is verstuurd?

U leest het bericht dat via Zivver is verstuurd op een beveiligde webpagina. Als u op het bericht wilt reageren, dan kan dat op deze pagina. Klik op de knop ‘Beantwoorden’. U kunt dan in het antwoordveld direct uw reactie typen. Eventueel kunt u ook een bijlage toevoegen met de paperclip-knop. U verzendt de reactie door op de verzendknop te klikken. Wanneer de ontvanger hierop reageert, ontvangt u weer een notificatie per e-mail.

Geef wijzigingen in uw e-mailadres en telefoonnummer door aan ons

Het is belangrijk dat u wijzigingen in uw e-mailadres of mobiele telefoonnummer direct aan uw contactpersoon binnen de werkorganisatie Druten - Wijchen doorgeeft. Op deze manier kunnen wij veilig met u blijven communiceren.

Vragen?

Hebt u vragen over een ontvangen e-mailbericht? Kunt u het ontvangen bericht niet openen? Of hebt u vragen over Zivver? Neem dan contact op met Zivver via: support@zivver.com.