Lees pagina voor

Wat bieden wij?

Als medewerker wil je natuurlijk weten wat je kunt verwachten van een nieuwe baan. Waar de functie om draait, maar ook hoe de cultuur, de arbeidsvoorwaarden en de mogelijkheden eruitzien. Daarom vatten we kort samen waar de Werkorganisatie Druten Wijchen voor staat als werkgever.

Algemeen

Binnen de Werkorganisatie Druten Wijchen (WDW) kom je terecht bij een goede werkgever die jouw inzet waardeert op diverse manieren. Een zelfstandige, afwisselende en uitdagende baan die zich kenmerkt door een informeel karakter, korte communicatielijnen en een goede open werksfeer.

De arbeidsvoorwaarden voor de Werkorganisatie Druten Wijchen zijn geregeld in de CAO sgo Gemeenten Cao SGO - Cao Gemeenten (Deze link gaat naar een externe website). Dit is de arbeidsvoorwaardenregeling voor Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties gemeenten in Nederland. Daarnaast hanteren we lokale arbeidsvoorwaarden.

Rechtspositie

Treed je bij de WDW in dienst, dan geldt voor jouw rechtpositie het private arbeidsrecht. We komen dus samen een arbeidsovereenkomst overeen; je wordt ambtenaar. Als ambtenaar heb je een speciale status. Dit is vastgelegd in de Ambtenarenwet 2017.

Salaris

Iedere functie is via het functiewaarderingssysteem HR21 gekoppeld aan een salarisschaal. In welke schaal en periodiek je wordt ingedeeld is afhankelijk van de functie en jouw opleiding en (werk) ervaring. De salarisschaal en het maximumsalaris, die horen bij jouw functie, staan vermeld in de vacature. Zolang het maximum van de schaal nog niet is bereikt, krijg je bij goed functioneren ieder jaar een verhoging van je salaris. Bekijk hier de actuele salarisschalen Salaris, Salaristoeslagen en vergoedingen - Cao Gemeenten (Deze link gaat naar een externe website)

Individueel keuze budget

Naast je salaris ontvang je ook een vrij besteedbaar budget: het Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05%. Het IKB kun je vrij besteden of flexibel inzetten voor bijvoorbeeld extra vakantiedagen, vakantiegeld of opleidingen. Ook kun je er voor kiezen om een deel van je IKB uit te ruilen tegen een fiscaalvriendelijk bestedingsdoel. Hierbij kun je denken aan het uitruilen tegen aankoop van een fiets maar ook uitruilen tegen reiskosten die je gemaakt hebt ten behoeve van je woon-werkverkeer op werkelijk gereisde dagen. Je kunt alles zelf regelen via ons personeelsinformatiesysteem. Besteed je je IKB het hele jaar niet? Dan krijg je het (resterende) bedrag aan het einde van het jaar uitbetaald.

Rekenvoorbeeld salaris

Stel jouw bruto maandsalaris bij je huidige baan is € 3.500 en je ontvangt 8% vakantietoeslag en je ziet bij ons een leuke vacature met een maximaal fulltime bruto maandsalaris van € 3.400 + IKB. Dan denk je wellicht dat je er financieel op achteruit gaat als je op deze vacature zou gaan solliciteren. Dat is echter op jaarbasis niet zo en dat zit zo.

Op jaarbasis verdien je bij je huidige baan 12 x € 3.500 = € 42.000 en ontvang aan vakantiegeld € 42.000 x 8% = € 3.360. Samen is dat € 45.360 bruto per jaar.
Bij ons zou je basissalaris 12 x € 3.400 = € 40.800 zijn. Je ontvangt echter ook, mits je er voor kiest om je IKB volledig uit te laten betalen, € 40.800 x 17,05% = € 6.956 + € 325 = € 7.281. Dat is samen € 48.081 bruto per jaar.

Salarisopbouw
Soort salaris Huidige werkgever WDW
Bruto maandsalaris € 3.500 € 3.400
Bruto jaarsalaris € 42.000 € 40.800
Vakantiegeld (8%) € 3.360 € 0
IKB (17,05% + 325 Euro) € 0 € 7.281
Totaal € 45.360 € 48.081

Vakantie

Bij een volledig dienstverband (36 uur) bouw je per kalenderjaar 144 uur wettelijke en 50,4 uur bovenwettelijke verlof op. Per 1 januari 2025 is het bovenwettelijk verlof 57,6 uur bij 36 uur. Met het individueel keuzebudget (IKB) heb je de mogelijkheid om op fulltime basis maximaal 187 uur extra verlofuren te kopen.

Verlof sparen

Je kunt ook verlof sparen. Met verlof sparen krijg je de mogelijkheid om bovenwettelijke vakantie-uren opzij te zetten voor later. Het verlof sparen is onbeperkt geldig. Jij bepaalt zelf waarvoor je je verlof sparen opneemt. Denk aan een lange vakantie, eerder stoppen met werken voor je pensioen, mantelzorg of om een opleiding of studie te volgen.

Hybride werken

Flexibiliteit komt overal terug binnen de WDW. Als medewerker bepaal je grotendeels zelf wanneer en waar jij je werk doet, als je functie dat toelaat. Vanuit huis, in het Gemeentehuis Druten, het Huis van de gemeente in Wijchen, het Mozaïek in Wijchen, de gemeentewerf in Druten of de gemeentewerf in Wijchen. Veel medewerkers kiezen voor een combinatie van thuis en op kantoor werken, dat is ook het uitgangspunt van de WDW. Dat komt de balans tussen werk en privé ten goede. Ook daar houdt de WDW rekening mee.

Reiskosten- en thuiswerkvergoeding

Jouw werkplek kan per dag verschillen. Voor afspraken in de buurt kun je een fiets lenen. Voor reizen in de regio, is er een (elektrische) auto beschikbaar. Als je verder weg gaat, dan kun je met het openbaar vervoer of als het echt moet de auto. Als je met je eigen auto reist, dan ontvang je daarvoor een vergoeding.

Afhankelijk van je huisadres kun je een tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer van € 0,19 per kilometer ontvangen. En als je een dag thuis werkt een vergoeding van € 3,- per dag. Deze bestaat uit een thuiswerkvergoeding van € 2,15 netto en een internetvergoeding van € 0,85 netto.

Laptop en mobiel

Je ontvangt een laptop en mobiele telefoon in bruikleen. Daarmee kun je tijd- en plaats onafhankelijk werken. Ook is er een budget tot € 950,- beschikbaar om je thuiswerkplek goed en Arbo technisch in te richten.

Persoonlijke ontwikkeling

We vinden het belangrijk dat je bij ons kunt blijven groeien. Er is ruimte voor persoonlijke ontwikkeling door het volgen van opleidingen en cursussen onder andere via onze ‘WDW Academie”. Dit is een platform waar je kunt leren en collega’s kunt ontmoeten, tijd- en plaats onafhankelijk. Ook gezondheid en vitaliteit stimuleren we op diverse manieren.

Ouderschapsverlof

Als je kinderen onder de 8 jaar hebt, kun je gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof krijgen voor de opvang of verzorging van je kind. De hoogte van de doorbetaling is afhankelijk van je inschaling. Je kunt je ouderschapsverlof ook 100% doorbetalen maar dan krijg je geen 468 uur maar 234 uur. Je kunt na het betaald verlof ook onbetaald ouderschapsverlof krijgen.

Goed pensioen

Je bent verzekerd van een pensioen dat je opbouwt bij het grootste pensioenfonds van Nederland, het Algemeen Burgerlijke Pensioenfonds (ABP). Na de eerste verwerking van jouw salaris in de salarisadministratie, word je automatisch aangemeld bij het ABP. Meer informatie over dit ambtenaren pensioenfonds vind je op Pensioenfonds voor overheid en onderwijs | ABP. (Deze link gaat naar een externe website)

Korting en tegemoetkoming zorgverzekering

Je krijgt bij een aantal ziektekostenverzekeraars een collectiviteitskorting op de basisverzekering. Daarnaast ontvang je jaarlijks een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering. Ook als je niet deelneemt aan onze collectieve verzekering. De tegemoetkoming ziet er als volgt uit voor een fulltime dienstverband:

Bij indiensttreding of ontslag na 1 januari krijg je de tegemoetkoming naar rato.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Je kan je bijverzekeren tegen (financiële) gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Het betreft een vrijwillige aanvullende verzekering van Loyalis. De premie van deze aanvullende verzekering wordt ingehouden op je bruto salaris. Meer informatie vind je op Werkorganisatie Druten-Wijchen | AOV | Loyalis (Deze link gaat naar een externe website)

Personeelsvereniging

De personeelsvereniging van de WDW organiseert allerlei gezellige en team overstijgende activiteiten voor de leden. De contributie is € 4,- per maand.

Vakbond contributie

Als je lid bent van een vakbond, dan ontvang je een vergoeding van € 5,- netto per maand.