U vroeg het zich misschien al af. Of misschien kwam de vraag bij u op doordat de fusie tussen Druten en Wijchen niet doorgaat. Wat doet de Werkorganisatie Druten Wijchen (WDW)? En kan de WDW blijven bestaan als er geen fusie komt? Logische vragen! We nemen u voor de antwoorden graag mee terug in de tijd.

Voor 2018

Tot 2018 werkten de ambtenaren van de gemeenten Druten en Wijchen zelfstandig. Alle organisaties, ook gemeenten, kijken naar de toekomst. Welke ontwikkelingen zijn er? Kunnen we blijven doen wat inwoners belangrijk vinden? Gemeenten krijgen steeds meer taken en verantwoordelijkheden van de landelijke overheid. Maar zij krijgen niet meer geld. En er komen ook niet meer mensen bij de gemeente werken. Voor kleinere gemeenten werd het lastig om alles te kunnen blijven doen.

Om efficiënter te kunnen werken, kozen de gemeenten Wijchen en Druten ervoor hun ambtenaren vanaf 2018 te laten samenwerken in één organisatie. De gemeenten hielden hiermee wel haar eigen gemeenteraad, burgemeester en wethouders. Maar legden de uitvoering van taken neer bij dezelfde organisatie: de Werkorganisatie Druten Wijchen.

Ambtelijke fusie in 2018

1 januari 2018 is de WDW opgericht. Sinds die datum werken de ambtenaren voor beide gemeenten én samen. Hierdoor werken de gemeenten efficiënter en kunnen ze alle taken blijven uitvoeren. Ambtenaren kunnen elkaar sinds die tijd bijvoorbeeld makkelijker vervangen. En ze versterken de kwaliteit van dienstverlening door samen te werken.

Wat doet de WDW?

De 450 ambtenaren van de werkorganisatie zorgen bijvoorbeeld voor identiteitsbewijzen, WMO-aanbod, vergunningen, uitkeringen, belastingheffing, schuldhulpverlening en jeugdhulp van de ruim 60.000 inwoners van de gemeenten. En ze zijn verantwoordelijk voor de groenvoorziening, aanleg van fietspaden en wegen, handhaving, woningbouw, sportvoorzieningen, huisvesting van scholen en subsidies in de in totaal 13 kernen.

Dat werk gebeurt vooral achter de schermen. Als het goed is merkt u daar weinig van. Misschien heeft u wel eens een auto zien rijden met het logo van de WDW erop. Maar meestal ziet u in berichten de afzenders ‘gemeente Druten’ of ‘gemeente Wijchen’. De WDW is de organisatie die ervoor zorgt dat dienstverlening goed loopt. En dat wanneer het niet goed loopt, er oplossingen komen. Dat lukt sinds de WDW er is gelukkig goed. Uit de inwoners- en ondernemerspeiling die elke twee jaar wordt uitgevoerd, blijkt bijvoorbeeld dat de tevredenheid op peil blijft en ook verbetert. En het ziekteverzuim binnen de werkorganisatie is sinds 2018 gedaald.

Toekomst van de WDW

Nu de bestuurlijke fusie – de fusie van de gemeenten, de raden en colleges - met Druten niet doorgaat, is het geen gekke vraag wat er met de WDW gebeurt. Op dit moment werken de colleges van Druten en Wijchen in opdracht van de gemeenteraad aan hun toekomstperspectieven. Welke opgaven liggen er? Wat voor gemeenten willen we zijn? En op welke manier willen we samenwerken?

Het nu opheffen van de werkorganisatie zou beide gemeenten veel geld én tijd kosten. Deze tijd en geld besteden de gemeenten liever aan inwoners en ondernemers. Tot de gemeenteraad hierover een besluit neemt, blijven Druten en Wijchen samenwerken in de WDW. Dit is in ieder geval tot 1 januari 2024 zo.

De gemeente: wie is wie?

Een gemeente bestaat uit verschillende groepen mensen. In de eerste plaats natuurlijk uit inwoners en ondernemers: onze samenleving. De gemeente als organisatie bestaat ook uit verschillende groepen mensen. In de gemeenteraden van Druten en Wijchen zitten volksvertegenwoordigers: zij bepalen wat er moet gebeuren. Ze stellen kaders op en ze controleren. De burgemeesters en wethouders zijn samen het college en voeren de besluiten van de raad in ieder gemeente uit. Ze maken hiervoor gebruik van de Werkorganisatie Druten Wijchen.

Het is een beetje vergelijkbaar met de Nederlandse regering. De gemeenteraad is eigenlijk de Tweede kamer en het college ons kabinet. En de medewerkers van de WDW zijn op die manier vergelijkbaar met ambtenaren van ministeries.