Over Werkorganisatie Druten Wijchen

De gemeenten Druten en Wijchen zijn twee gemeenten in het mooie land van Maas en Waal. Omdat gemeenten voor steeds grotere opgaven komen te staan, besloten beide gemeenten om samen te gaan werken. Daarvoor werd de Werkorganisatie Druten Wijchen opgericht. In deze werkorganisatie werken alle medewerkers van beide gemeenten samen voor de twee gemeenten.

Wij zijn:

  • Optimistisch
  • Verbindend
  • Ondernemend
  • Open

Onze missie:

Het wonen, werken en ondernemen voor de inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) instellingen in de gemeenten Druten en Wijchen zo prettig mogelijk maken.

Onze visie:

  • Inwoners, ondernemers en instellingen komen zelf met plannen en ideeën.
  • Wij trekken samen op met onze partners in de samenleving.
  • Onze medewerkers werken graag voor ons.
  • Wij adviseren en helpen de gemeenteraden en colleges van B&W.

Documenten

De tekst over de gemeenschappelijke regeling vindt u op overheid.nl.

Directiestatuut PDF
Reglement van Orde

Over deze website

Privacyverklaring