• Eén ambtelijke organisatie na 1 januari 2018 voor Wijchen en Druten

    De gemeenten Druten en Wijchen zijn vanaf 1 januari 2018 één gezamenlijke ambtelijke organisatie: de Werkorganisatie Druten Wijchen. Dit betekent dat alle ambtenaren binnenkort voor twee gemeenten gaan werken. Voor de inwoners van Wijchen en Druten verandert er in hun contacten met de gemeente weinig. Zo kunnen zij voor alle producten nog steeds bij hun eigen gemeente terecht. Daarnaast blijven de colleges en gemeenteraden van Druten en Wijchen volledig zelfstandig.
    Met de ambtelijke fusie willen de gemeenteraden en de colleges van beide gemeenten de bestuurskracht en de strategische positie met en in de regio verbeteren. Een andere doelstelling is om de kwaliteit van de dienstverlening aan de inwoners van Wijchen en Druten verder te verbeteren. De ambtelijke fusie moet bovendien gaan leiden tot minder kwetsbaarheid in de ambtelijke organisatie.
    Werkorganisatiedrutenwijchen